Doručení do 72 hodin pokud je zboží skladem
Doprava zdarma nad 1600 KČ
Tvůj košík 0 Kč

  Produkty

  Nenašla sa žiadna zhoda

Kategorie

Nenašla sa žiadna zhoda

Značky

Nenašla sa žiadna zhoda

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Madviso s.r.o., Leškova 8, Bratislava, 811 04, IČO: 50 545 060, DIČ: 2120365258, IČ DPH: SK2120365258, zapsané v OR Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 114663/B : 27404129 (dále jen: „správce“).

2.Kontaktní údaje správce jsou:

 • Adresa: Leškova 8, Bratislava, 811 04.
 • E-mail: info@trenujeme.sk.
 • Telefon: +421 917 941 554.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky. Povinné údaje jsou pouze ty, bez kterých by nebylo možné vybavit a zaslat objednávku, jako jméno, příjmení, email, tel. číslo, fakturační adresu, dodací adresu, datum objednávky. V případě velkoobchodního odběru název společnosti, IČO, DIČ, DIČ, kontaktní osobu. Za účelem vytvoření uživatelského účtu = registrace, ukládáme minimální údaje: jméno, příjmení, email, datum udělení souhlasu se zpracováním OÚ. Uživatel si může později doplnit fakturační a dodací údaje.

Pro marketingové účely ukládáme následující údaje: email, jméno, datum udělení souhlasu s použitím na marketingovou účelům. Výjimečně a volitelně má odběratel možnost přidat i data narození k odměnám dárkem k svátku.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Využití údajů

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vyřízení. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

Komunikace

Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám také na e-mail komerční informace, které by vás mohly zajímat.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme také na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.

Zpracování údajů mimo naší společnosti

Po poskytnutí vašich osobních údajů Společnosti mohou být tyto následně zpracovávány společnostmi:
 • Heureka Shopping s.r.o, IČ: 023 87 727, Sídlo: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika,
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO 35 834 498, se sídlem Technická 7, 82104 Bratislava,
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942, Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská Republika.
 • Údaje pro přihlášení na newsletter (odběr novinek), sbíráme v sendinblue.com, Sendinblue 7 Rue de Madrid, 75008 Paris.

Zvyšování povědomí o e-shopu v online prostředí. Při zveřejňování obsahu na našich sociálních sítích a na naší (Facebook, Instagram Google a LinkedIn) může docházet ke zpracovávání osobních údajů včetně profilování. Využíváme základny analytické nástroje jako Google Analytics a Facebook Business zejména pro sledování návštěvnosti, trendů, úspěšnosti našich kampaní a obsahu, konverze do koupě online dokumentace apod.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webstránky např. tím, že umožňují rozpoznat předchozích návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webstránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá cookies na dva různé účely. Prvním účelem je zajištění fungování webstránky jako takové (tzv. Session cookies). Ve smyslu § 55 odst. 5 poslední věty Zákona o elektronických komunikacích není na takové ukládání přístupu do vašeho zařízení potřebný váš předchozí souhlas: "To nebrání technickému ukládání dat nebo přístupu k nim, jejichž jediným účelem je přenos nebo usnadnění přenosu sdělení prostřednictvím sítě, nebo pokud je to nezbytně nutné pro poskytovatele služeb informační společnosti na poskytování služby informační společnosti, kterou výslovně požaduje uživatel."

Druhým účelem je zveřejňování a přizpůsobování obsahu prostřednictvím sociálních sítí a www stránky kanceláře. Pro tento účel používáme standardní řešení od Google (Google Analytics) a Facebook, které nám pomáhají zobrazovat vám na naší webstránce ale mimo ni (např. Při placené reklamě na externích stránkách) relevantnější obsah. Ukládání těchto souborů do vašeho zařízení můžete kdykoliv zabránit nastavením vašeho webového prohlížeče (www.allaboutcookies.org). Nastavení vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za váš souhlas s používáním cookies na naší stránce. Kromě toho získáváme souhlas s používáním cookies pro tyto účely prostřednictvím pop-up okna na naší webstránce.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.2.2021.

Karol

Som rekreačný cyklista, športovec a kedysi aj cestovateľ. Okrem cyklistiky sa venujem sa outdoor aktivitám v prírode, behu, plávaniu a iným športom. Prešiel som svet na bicykli v rokoch 2013 - 2016 v rámci projektu World Bike Travel. Cestovanie na bicykli ma facinuje už od roku 2000, keď sme začali jazdiť po Európe a objavovať nielen na bicykli nové krajiny a kúty sveta. Rád poradím pri výbere bicykla, tréningu, výberu oblečenia alebo doplnkov stravy. Pravidelne jazdím a trénujem na cestnom bicykli hlavne okolo Bratislavy a v Rakúsku. Pravidelne chodíme na bicykloch na výlety, jazdy, preteky po Slovensku a iných krajinách Európy. Okrem klasických cyklo maratónov som prešiel aj extrémne preteky ako Istria 300, Alpenbrevet Platinum Tour, zúčastnil som sa 24 hodinovej jazdy z KE do BA, pravidelne chodím cyklomaratón Jasná alebo Trnava Rysy. Ročne najazdím od 6000 do 25000 km. Naše firmy poskytujú služby v oblastiach ako tvorba e-shopov a webstránkok, poskytujeme marketingové a e-commerce služby. Sám som konzultant v oblasti marketingu, e-commerce a pre web, kde okrem poradenstva, školení riešim aktívne aj zlepšovanie procesu, audity, analýzy, budgeting a riadenie projektov. V oblasti mám už viac ako 20 rokov skúseností. Od roku 2002 sa venujem profesionálne IT, školeniam, online, tvorbe webstránok, SEO a marketingu od roku 2007. Založil som marketingovú agentúru Madviso, e-shop platformu Midasto a e-shop a predajňu so zameraním na cyklo a outdoor Trenujeme. Rád spolupracujem na zujímavých projektoch a rozvíjam ich.

Nejnovější články

Odporúčané produkty

Tato webstránka používá soubory cookies

Pro přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, poskytujeme také našim partnerům v oblasti sociálních médií, inzerce a analýzy. Tito partneři mohou příslušné informace zkombinovat s dalšími údaji, které jste jim poskytli nebo které od vás získali, když jste používali jejich služby.

Potřebné

Statistiky

Marketing

Potřebné
Potřebné soubory cookies pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.
Statistiky
Statistické soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby pochopili, jak komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím shromažďování a hlášení informací anonymně.
Marketing
Marketingové soubory cookies se používají ke sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a tím cennější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelovu zkušenost.

Zákon říká, že můžeme ukládat soubory cookies na vašem zařízení, jsou-li nezbytné pro provoz těchto stránek. U všech ostatních typů souborů cookies potřebujeme váš souhlas.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou zde umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Svůj souhlas se Zásadami cookies můžete kdykoli změnit nebo odvolat na naší webové stránce.

Získejte více informací o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje v našich Zásadách ochrany osobních údajů.